किन्नौर रो इतिहास

किन्नौर रो बारे के 

किन्नौर  हिमाचल प्रदेश,भारत रो भारतीय राज्य  के बारह प्रशासनिक जिला होर माजका एकस ! पूह ,कल्पा आई निचार जिला ला त्रोन प्रशासनिक जगह के बानटिस आई पांच तह्सीलस ! किन्नौर जिला रो प्रसाशनिक मुख्या ऑफिस रिकोंगपिओस !किन्नौर पहले तिब्बत रो सीमा सी मिलेनमाईयेन पो हिमाचल प्रदेश रो पूर्वउतर कोना के सिथ्त राज्य रो राजधानी शिमला का 235 किलो मीटरस 

इतिहास 

किन्नौर राज्य रामपुर बुशहर रियासत रो एक  भाग थियो ! इनचे बहूप्रथा थाकतो थियो ! इनचे रो मुख्या राजाहोरी -प्रतमपल ,चतरसिंह ,आई केहरी थिए ! 13 नवम्बर 1914 तादु  बुशहर रियासत रो लास्ट   शासक  राजा पदमसिंह  गददी गास बेसी  आई होतनिए 1947  सेग शासन टानी ! सन 1948 के बुशहर राज्य केन्द्र शासित चीफ कमिश्नर जगह हिमाचल प्रदेश रो हिस्सा फिरि !1960 सेग वर्तमान किन्नौर जिला ,महासू जिला रो मिनी तहसील फिरि  !  21 अप्रैल 1960  तादु किन्नौर हिमाचल प्रदेश रो छठा जिला फिरि  !

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.